Verpleegkundigen, ze zijn top!

Geschreven op 9 mei 2019 door AUVB - UGIB - AKVB

Verpleegkundigen, ze zijn top! 12 mei: Internationale Dag van de Verpleegkunde Verpleegkundigen vervullen een belangrijke taak binnen onze samenleving. Iedere dag zetten zij zich met passie en engagement in voor zorgvragers van diverse aard. Op 12 mei

» Lees meer

Persbericht en presentaties voorstelling Politiek Memorandum

Geschreven op 29 april 2019 door AUVB - UGIB - AKVB

Op donderdag 25 april 2019 stelde de AUVB-UGIB-AKVB haar memorandum voor, gevolgd door een politiek debat. De sprekers van deze middag waren onder meer Pedro Facon, directeur-generaal gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselk

» Lees meer

Memorandum verkiezingen mei 2019

Geschreven op 11 april 2019 door AUVB - UGIB - AKVB

Vanuit haar missie en visie formuleert de Algemene Unie vanVerpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) voor de beleidsmakers voor de regeerperiode 2019-2024 de zeven behoeften waarin het beroep van verpleegkundige moet voorzien. 1.  Kwaliteitsnormen v

» Lees meer

Studie AUVB-UGIB-AKVB ; Timetocare

Geschreven op 22 maart 2019 door AUVB - UGIB - AKVB

Beste collega Beste verpleegkundige In 2017 heeft de Algemene Unie der Verpleegkundigen in België (AUVB-UGIB-AKVB) een survey-bevraging opgezet die de werkdruk en de werklast wilde beschrijven die verpleegkundigen in alle mogelijke disciplines ervaren

» Lees meer

« Future of Nursing: improving health, driving change »

Geschreven op 12 februari 2019 door AUVB - UGIB - AKVB

Op donderdag 30 november en vrijdag 1 december 2017 vond in Brussel het symposium plaats “Future of nursing: improving health, driving change: een toekomstgericht visie op verpleegkunde”. De aanleiding van het symposium was de perspectieve van hervormin

» Lees meer

Persbericht - Wetsvoorstel tot Wijziging van Verpleegkundige Handelingen die uitgevoerd worden door Zorgkundigen: Het Verborgen Deel van de Ijsberg

Geschreven op 11 december 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

Brussel, 11 december 2018 Op 5 december 2018 werd  de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) uitgenodigd voor een onderhoud met het kabinet van minister van volksgezondheid Maggie De Block. Tijdens die vergadering presenteerde he

» Lees meer

Projectoproep om de gezondheidsvaardigheden te versterken

Geschreven op 4 december 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

De projectoproep van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, is gericht naar organisaties uit het middenveld, (sociale) ondernemers, eerstelijnsprofessionelen, patiëntenverenigingen, e.a Zij kiezen zorgvuldig op welk(e

» Lees meer

Nieuwe Film over Verpleegkundigen: De Chaque Instant

Geschreven op 30 november 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

Op 5 december komt deze mooie documentaire over studenten die de opleiding verpleegkunde in Frankrijk volgen in de Belgische zalen. Wij bevelen deze film, gemaakt door Nicolas Philibert, van harte aan. U kan deze film  bekijken in o.a cultureel centrum

» Lees meer

Eerstelijnsorganisaties en Minister Vandeurzen geven Samenwerking rond Medicatieschema een Duw in de Rug

Geschreven op 19 november 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

Op 14 november 2018 overhandigden enkele koepelorganisaties uit de eerste lijn een visienota aan de minister. Het gaat om éénlijn.be, Domus Medica, VAN, Huis voor de gezondheid, Kartel Zelfstandige Thuisverpleging, eVita thuisverpleging, Wit-Gele Kruis en

» Lees meer

News: AUVB-UGIB-AKVB in de Pers

Geschreven op 16 november 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

Deze week verschenen verschillende artikels rond het onderwerp Verpleegkundig Specialisten in de pers De voorzitter van onze organisatie - Dhr. Yves Mengal - wordt geciteerd in de editie van La Libre Belgique op 13 november 2018. Een tweede artikel ov

» Lees meer

Persbericht over het Wetsontwerp rond de Ziekenhuisnetwerken

Geschreven op 15 november 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

Op 12 november 2018 bracht AUVB-UGIB-AKVB een persbericht uit omtrent het wetsontwerp voor de ziekenhuisnetwerken. Dit wetsvoorstel bespreekt de wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, wa

» Lees meer

Save the Date voor het Trefpunt Verpleegkunde

Geschreven op 17 oktober 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

Op 12 december 2018 vindt bij de FOD Volksgezondheid het Trefpunt Verpleegkunde plaats. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd op initiatief van minister van volksgezondheid Maggie De Block, in samenwerking met het AUVB. Thema van het trefpunt is dit jaar

» Lees meer

Lancering van HealthNest by MSD

Geschreven op 11 oktober 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

Op dinsdag 9 oktober 2018 werd HealthNest by MSD gelanceerd met een 'call for ideas' ter verbetering van de gezondheidswijsheid. HealthNest by MSD is de opvolger van de vroegere Well Done - MSD Health Literacy Awards. Deze awards eindigden na een ceremo

» Lees meer

Nieuwe Wet rond Kwaliteitsvolle Zorg

Geschreven op 1 oktober 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

Minister van volksgezondheid Maggie De Block wil met een hervorming kwaliteitsvolle, interdisciplinaire en veilige zorg voor de patiënt garanderen. Zorgverleners zullen moeten voldoen aan minimale kwaliteitscriteria ongeacht hun werklocatie, of ze nu acti

» Lees meer

FRV advies Zorgassistent

Geschreven op 28 februari 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

Geachte Mevrouw, Geachte Heer, De Federale Raad voor verpleegkunde (FRV) heeft op maandag 26 februari haar advies met betrekking over  ‘Het Beroeps- en competentieprofiel van de zorgassistent ‘ gepubliceerd op de website van de FOD Volksgezondheid. Dit

» Lees meer

12