Nieuws

Bericht aan bevolking

Geschreven op 5 augustus 2020 door AUVB - UGIB - AKVB

BERICHT AAN DE BEVOLKING Voordat het te laat is, laten we de hoop niet verliezen. Voordat jullie weer moeten applaudisseren, is er nu nog tijd om snel te handelen. Voordat de tweede COVID-crisis een golf of een tsunami wordt, is het de hoogste tijd

» Lees meer

COVID nursing team readiness study Juin 2020

Geschreven op 6 juli 2020 door AUVB - UGIB - AKVB

Bijna kwart zorgverleners gebruikt te weinigbeschermingsmateriaal Uit een onderzoek van UAntwerpen, in opdracht van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België, blijkt dat er voldoende beschermingsmateriaal beschikbaar is voor de grote meerderheid

» Lees meer

Jaarverslag 2019

Geschreven op 2 juli 2020 door AUVB - UGIB - AKVB

Het jaarverslag geeft een zicht op de werking van de AUVB in 2019. Een jaar waarin de AUVB is blijven ijveren, dankzij haar leden, voor een kwaliteitsvolle praktijkbeoefening en welzijn op het werk. Door consequent vast te houden aan onze standpunten en w

» Lees meer

12.05.2020 - Bedankt!

Geschreven op 12 mei 2020 door AUVB - UGIB - AKVB

Vidéo (3:333): AUVB-UGIB-AKVB - 12.05.2020 - Bedankt! Vidéo (2:28) : AUVB-UGIB-AKVB - 12.05.2020 - Bedankt!

» Lees meer

12 mei 2020 - Internationale Dag van de Verpleegkunde

Geschreven op 11 mei 2020 door AUVB - UGIB - AKVB

200 jaar geleden, op 12 mei 1820, werd Florence Nightingale geboren. De verpleegkundige zorg zoals we die vandaag kennen, is tot haar terug te voeren. De gelegenheid bij uitstek voor de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB) om aandacht te s

» Lees meer

Persbericht enquête UZA&AUVB

Geschreven op 11 mei 2020 door AUVB - UGIB - AKVB

Brussel, 9 mei 2020 -Bijna één zorgverlener op vijf heeft te weinig FFP-maskers In bevraging UAntwerpen geven verpleegkundigen aan dat er nog steeds onvoldoende materiaal is Uit een onderzoek van UAntwerpen, in opdracht van de Algemene Unie van Verple

» Lees meer

Verpleegkunde of Verpleeg-ON-kunde?

Geschreven op 7 mei 2020 door AUVB - UGIB - AKVB

Persbericht Een nieuw KB betreffende het uitvoeren van verpleegkundige handelingen door niet-bevoegde zorgverstrekkers: Verpleegkunde of Verpleeg-ON-kunde? Brussel, 07 mei 2020. - Op 4 mei 2020 werden twee nieuwe Koninklijke Besluiten  gepubliceerd

» Lees meer

COVID-19: toepassing van de richtlijnen door de gezondheidsactoren en verdere aanpak

Geschreven op 17 april 2020 door AUVB - UGIB - AKVB

Beste collega's, In bijlage vindt u een brief betreffende de toepassing van de richtlijnen door de gezondheidsactoren en de verdere aanpak. Maatregelen gezondheidszorgverstrekkers_NL_200416.pdf We vragen u om deze informatie door te geven aan uw net

» Lees meer

Presbericht CIM 15 april 2020

Geschreven op 15 april 2020 door AUVB - UGIB - AKVB

INTERMINISTERIËLE CONFERENTIE VOLKSGEZONDHEID, PLENAIRE VERGADERING VAN 15/04/2020 Op 15 april 2020 vond, sinds het uitbreken van de COVID-19-crisis op Belgisch grondgebied, de zevende Interministeriële Conferentie Volksgezondheid plaats. Volgende bes

» Lees meer

Campagnemateriaal Covid-19

Geschreven op 15 april 2020 door AUVB - UGIB - AKVB

Ter informatie, het campagnemateriaal met betrekking tot Covid-19 is hier terug te vinden: https://www.info-coronavirus.be/en/campagne/  Deze site wordt voortdurend bijgewerkt.

» Lees meer

communicatieleidraad voor zorgverleners naar patiënten en naasten

Geschreven op 7 april 2020 door AUVB - UGIB - AKVB

Beste, De Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent) wil haar kennis en expertise in palliatieve en levenseindezorg ook aanbieden aan de zorgverleners in deze huidige COVID-19 crisis. Op basis van recente

» Lees meer

Technische verstrekkingen online - COVID 19

Geschreven op 4 april 2020 door AUVB - UGIB - AKVB

In het kader van de strijd tegen het Nieuw Coronavirus en COVID-19 werden een aantal online tools ontwikkeld om een aantal verpleegkundige handelingen op te frissen. We stellen twee initiatieven voor: In samenwerking met AP Hogeschool heeft de koepel Zo

» Lees meer

Medische reserve: oproep voor vrijwilligers in Brussel

Geschreven op 20 maart 2020 door AUVB - UGIB - AKVB

De AUVB  steunt de Brusselse solidariteit Oproep voor vrijwilligers in Brussel Mevrouw, Mijnheer, Naar aanleiding van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 willen veel gezondheidswerkers  hun ervaring benutten om bijkomende ondersteuni

» Lees meer

Covid-19 eID

Geschreven op 19 maart 2020 door AUVB - UGIB - AKVB

OMZENDBRIEF THUISVERPLEEGKUNDIGEN Brussel, 18 03 2020  Covid-19 : uitzondering op verplichte eID verificatie om verspreiding virus te voorkomen In de strijd tegen Covid-19 zijn jullie, de thuisverpleegkundigen, een belangrijke schakel in de eerste lij

» Lees meer

Advies van de FRZV m.b.t. het BFM onderdeel B4/B9 (IFIC)

Geschreven op 13 februari 2020 door AUVB - UGIB - AKVB

Op 30 Januari 2020 heeft de Federale raad voor ziekenhuisvoorzieningen een advies betreffende het BFM onderdeel B4/B9 (IFIC) gepubliceerd. U kunt het document hier downloaden: frzv_d_503-2_-_advies_bfm_-_onderdeel_b4-b9 En op de website van de FOD V

» Lees meer

1234