« Future of Nursing: improving health, driving change »

Geschreven op 12 februari 2019 door AUVB - UGIB - AKVB

Op donderdag 30 november en vrijdag 1 december 2017 vond in Brussel het symposium plaats “Future of nursing: improving health, driving change: een toekomstgericht visie op verpleegkunde”. De aanleiding van het symposium was de perspectieve van hervormin

» Lees meer

Persbericht - Wetsvoorstel tot Wijziging van Verpleegkundige Handelingen die uitgevoerd worden door Zorgkundigen: Het Verborgen Deel van de Ijsberg

Geschreven op 11 december 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

Brussel, 11 december 2018 Op 5 december 2018 werd  de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) uitgenodigd voor een onderhoud met het kabinet van minister van volksgezondheid Maggie De Block. Tijdens die vergadering presenteerde he

» Lees meer

Projectoproep om de gezondheidsvaardigheden te versterken

Geschreven op 4 december 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

De projectoproep van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, is gericht naar organisaties uit het middenveld, (sociale) ondernemers, eerstelijnsprofessionelen, patiëntenverenigingen, e.a Zij kiezen zorgvuldig op welk(e

» Lees meer

Nieuwe Film over Verpleegkundigen: De Chaque Instant

Geschreven op 30 november 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

Op 5 december komt deze mooie documentaire over studenten die de opleiding verpleegkunde in Frankrijk volgen in de Belgische zalen. Wij bevelen deze film, gemaakt door Nicolas Philibert, van harte aan. U kan deze film  bekijken in o.a cultureel centrum

» Lees meer

Eerstelijnsorganisaties en Minister Vandeurzen geven Samenwerking rond Medicatieschema een Duw in de Rug

Geschreven op 19 november 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

Op 14 november 2018 overhandigden enkele koepelorganisaties uit de eerste lijn een visienota aan de minister. Het gaat om éénlijn.be, Domus Medica, VAN, Huis voor de gezondheid, Kartel Zelfstandige Thuisverpleging, eVita thuisverpleging, Wit-Gele Kruis en

» Lees meer

News: AUVB-UGIB-AKVB in de Pers

Geschreven op 16 november 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

Deze week verschenen verschillende artikels rond het onderwerp Verpleegkundig Specialisten in de pers De voorzitter van onze organisatie - Dhr. Yves Mengal - wordt geciteerd in de editie van La Libre Belgique op 13 november 2018. Een tweede artikel ov

» Lees meer

Persbericht over het Wetsontwerp rond de Ziekenhuisnetwerken

Geschreven op 15 november 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

Op 12 november 2018 bracht AUVB-UGIB-AKVB een persbericht uit omtrent het wetsontwerp voor de ziekenhuisnetwerken. Dit wetsvoorstel bespreekt de wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, wa

» Lees meer

Save the Date voor het Trefpunt Verpleegkunde

Geschreven op 17 oktober 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

Op 12 december 2018 vindt bij de FOD Volksgezondheid het Trefpunt Verpleegkunde plaats. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd op initiatief van minister van volksgezondheid Maggie De Block, in samenwerking met het AUVB. Thema van het trefpunt is dit jaar

» Lees meer

Lancering van HealthNest by MSD

Geschreven op 11 oktober 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

Op dinsdag 9 oktober 2018 werd HealthNest by MSD gelanceerd met een 'call for ideas' ter verbetering van de gezondheidswijsheid. HealthNest by MSD is de opvolger van de vroegere Well Done - MSD Health Literacy Awards. Deze awards eindigden na een ceremo

» Lees meer

Nieuwe Wet rond Kwaliteitsvolle Zorg

Geschreven op 1 oktober 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

Minister van volksgezondheid Maggie De Block wil met een hervorming kwaliteitsvolle, interdisciplinaire en veilige zorg voor de patiënt garanderen. Zorgverleners zullen moeten voldoen aan minimale kwaliteitscriteria ongeacht hun werklocatie, of ze nu acti

» Lees meer

FRV advies Zorgassistent

Geschreven op 28 februari 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

Geachte Mevrouw, Geachte Heer, De Federale Raad voor verpleegkunde (FRV) heeft op maandag 26 februari haar advies met betrekking over  ‘Het Beroeps- en competentieprofiel van de zorgassistent ‘ gepubliceerd op de website van de FOD Volksgezondheid. Dit

» Lees meer

Deontologische code

Geschreven op 23 januari 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

De Federale Raad voor verpleegkunde (FRV) heeft de deontologische Code voor de Belgische verpleegkundigen herwerkt. In november 2017 werden twee documenten goedgekeurd. Er is een nieuwe herwerkte deontogische code en een advies  betreffende  de opportunit

» Lees meer

Enquête werkdruk & werklast

Geschreven op 4 december 2017 door AUVB - UGIB - AKVB

Ondanks hoge werkdruk & onderbezetting vinden verpleegkundigen hun werk uitdagend. • 95% van de verpleegkundigen vinden het beroep gemiddeld tot extreem uitdagend en 61% zijn tevreden met hun werksituatie • 82.1% vindt dat de werkvloer onderbezet is

» Lees meer

Advies FRV

Geschreven op 18 augustus 2017 door AUVB - UGIB - AKVB

De Federal Raad voor Verpleegkunde (FRV) Advies betreffende het functiemodel voor de verpleegkundige zorg van de toekomst ; De Federale Raad voor Verpleegkunde heeft tot taak aan de minister bevoegd voor Volksgezondheid, op diens verzoek of op eigen ini

» Lees meer

Advies over Sterilisatie

Geschreven op 19 juni 2017 door AUVB - UGIB - AKVB

Hoge Gezondheidsraad Good practices voor sterilisatie van medische hulpmiddelen. Herziening van de aanbevelingen voor sterilisatie (HGR 7848 - 2006) http://www.health.belgium.be/nl/brochure-good-practices-voor-sterilisatie-van-medische-hulpmiddelen-hg

» Lees meer

12