Nieuwsberichten

Enquête - Preventie van prikongevallen bij verpleegkundigen

Geschreven op 12 november 2019 door AUVB - UGIB - AKVB

beMedTech, de Belgische federatie van de industrie van de medische technologieën, start een nieuwe bewustmakingscampagne rond de preventie van prikongevallen bij verpleegkundigen (en medisch laboratoriumtechnologen) in België. De preventiecampagne start

» Lees meer

Persbericht - Het noodfonds voor verpleegkundigen: De voorstellen van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België

Geschreven op 7 november 2019 door AUVB - UGIB - AKVB

Op donderdag 31 oktober 2019 heeft de Kamer een noodfonds van € 67 miljoen voor 2019 en € 400 miljoen voor 2020 goedgekeurd om de verpleegkundigen te ondersteunen. De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) verheugt zich over deze b

» Lees meer

Tegen vaccinatie door apothekers

Geschreven op 9 oktober 2019 door AUVB - UGIB - AKVB

De Algemene Unie van de Verpleegkundigen van België wil niet dat apothekers griepvaccins toedienen. - Eerst duurzaam onderzoek en overleg!! Begin september melde het vaktijdschrijft de Apotheker dat volgens een enquête onder hun leden 62 procent van de

» Lees meer

HealthNest

Geschreven op 24 september 2019 door AUVB - UGIB - AKVB

Tweede editie van HealthNest daagt gezondheidssector uit om de gezondheidswijsheid van Belgen te verbeteren Innovatieve ideeën rond gezondheidswijsheid maken kans op een coachingprogramma, waar enkele van de belangrijkste spelers in de Belgische gezondhe

» Lees meer

Jaarverslag 2018

Geschreven op 30 juli 2019 door AUVB - UGIB - AKVB

Het jaarverslag geeft een zicht op de werking van de AUVB in 2018. Een jaar waarin de AUVB is blijven ijveren, dankzij haar leden, voor een kwaliteitsvolle praktijkbeoefening en welzijn op het werk. Door consequent vast te houden aan onze standpunten en w

» Lees meer

De "witte hemden"

Geschreven op 19 juni 2019 door AUVB - UGIB - AKVB

Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Vorige weken vonden er een aantal acties plaats binnen een aantal Brusselse Ziekenhuizen ( netwerk van de IRIS-ziekenhuizen)., dinsdagen van de ’witte hemden’. We kregen eveneens melding van een stakingsaanvraag die zou ge

» Lees meer

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België stapt naar de Raad van State

Geschreven op 7 juni 2019 door AUVB - UGIB - AKVB

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) heeft een verzoek tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State van het Koninklijk Besluit van 27 februari 2019 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 12 januari 2006 dat de ve

» Lees meer

« Future of Nursing: improving health, driving change »

Geschreven op 12 februari 2019 door AUVB - UGIB - AKVB

Op donderdag 30 november en vrijdag 1 december 2017 vond in Brussel het symposium plaats “Future of nursing: improving health, driving change: een toekomstgericht visie op verpleegkunde”. De aanleiding van het symposium was de perspectieve van hervormin

» Lees meer

Persbericht - Wetsvoorstel tot Wijziging van Verpleegkundige Handelingen die uitgevoerd worden door Zorgkundigen: Het Verborgen Deel van de Ijsberg

Geschreven op 11 december 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

Brussel, 11 december 2018 Op 5 december 2018 werd  de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) uitgenodigd voor een onderhoud met het kabinet van minister van volksgezondheid Maggie De Block. Tijdens die vergadering presenteerde he

» Lees meer

Projectoproep om de gezondheidsvaardigheden te versterken

Geschreven op 4 december 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

De projectoproep van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, is gericht naar organisaties uit het middenveld, (sociale) ondernemers, eerstelijnsprofessionelen, patiëntenverenigingen, e.a Zij kiezen zorgvuldig op welk(e

» Lees meer

Nieuwe Film over Verpleegkundigen: De Chaque Instant

Geschreven op 30 november 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

Op 5 december komt deze mooie documentaire over studenten die de opleiding verpleegkunde in Frankrijk volgen in de Belgische zalen. Wij bevelen deze film, gemaakt door Nicolas Philibert, van harte aan. U kan deze film  bekijken in o.a cultureel centrum

» Lees meer

Eerstelijnsorganisaties en Minister Vandeurzen geven Samenwerking rond Medicatieschema een Duw in de Rug

Geschreven op 19 november 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

Op 14 november 2018 overhandigden enkele koepelorganisaties uit de eerste lijn een visienota aan de minister. Het gaat om éénlijn.be, Domus Medica, VAN, Huis voor de gezondheid, Kartel Zelfstandige Thuisverpleging, eVita thuisverpleging, Wit-Gele Kruis en

» Lees meer

News: AUVB-UGIB-AKVB in de Pers

Geschreven op 16 november 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

Deze week verschenen verschillende artikels rond het onderwerp Verpleegkundig Specialisten in de pers De voorzitter van onze organisatie - Dhr. Yves Mengal - wordt geciteerd in de editie van La Libre Belgique op 13 november 2018. Een tweede artikel ov

» Lees meer

Persbericht over het Wetsontwerp rond de Ziekenhuisnetwerken

Geschreven op 15 november 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

Op 12 november 2018 bracht AUVB-UGIB-AKVB een persbericht uit omtrent het wetsontwerp voor de ziekenhuisnetwerken. Dit wetsvoorstel bespreekt de wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, wa

» Lees meer

Lancering van HealthNest by MSD

Geschreven op 11 oktober 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

Op dinsdag 9 oktober 2018 werd HealthNest by MSD gelanceerd met een 'call for ideas' ter verbetering van de gezondheidswijsheid. HealthNest by MSD is de opvolger van de vroegere Well Done - MSD Health Literacy Awards. Deze awards eindigden na een ceremo

» Lees meer

1234