Nieuwsberichten

Nieuwe Wet rond Kwaliteitsvolle Zorg

Geschreven op 1 oktober 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

Minister van volksgezondheid Maggie De Block wil met een hervorming kwaliteitsvolle, interdisciplinaire en veilige zorg voor de patiënt garanderen. Zorgverleners zullen moeten voldoen aan minimale kwaliteitscriteria ongeacht hun werklocatie, of ze nu acti

» Lees meer

FRV advies Zorgassistent

Geschreven op 28 februari 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

Geachte Mevrouw, Geachte Heer, De Federale Raad voor verpleegkunde (FRV) heeft op maandag 26 februari haar advies met betrekking over  ‘Het Beroeps- en competentieprofiel van de zorgassistent ‘ gepubliceerd op de website van de FOD Volksgezondheid. Dit

» Lees meer

Deontologische code

Geschreven op 23 januari 2018 door AUVB - UGIB - AKVB

De Federale Raad voor verpleegkunde (FRV) heeft de deontologische Code voor de Belgische verpleegkundigen herwerkt. In november 2017 werden twee documenten goedgekeurd. Er is een nieuwe herwerkte deontogische code en een advies  betreffende  de opportunit

» Lees meer

Enquête werkdruk & werklast

Geschreven op 4 december 2017 door AUVB - UGIB - AKVB

Ondanks hoge werkdruk & onderbezetting vinden verpleegkundigen hun werk uitdagend. • 95% van de verpleegkundigen vinden het beroep gemiddeld tot extreem uitdagend en 61% zijn tevreden met hun werksituatie • 82.1% vindt dat de werkvloer onderbezet is

» Lees meer

Advies FRV

Geschreven op 18 augustus 2017 door AUVB - UGIB - AKVB

De Federal Raad voor Verpleegkunde (FRV) Advies betreffende het functiemodel voor de verpleegkundige zorg van de toekomst ; De Federale Raad voor Verpleegkunde heeft tot taak aan de minister bevoegd voor Volksgezondheid, op diens verzoek of op eigen ini

» Lees meer

Advies over Sterilisatie

Geschreven op 19 juni 2017 door AUVB - UGIB - AKVB

Hoge Gezondheidsraad Good practices voor sterilisatie van medische hulpmiddelen. Herziening van de aanbevelingen voor sterilisatie (HGR 7848 - 2006) http://www.health.belgium.be/nl/brochure-good-practices-voor-sterilisatie-van-medische-hulpmiddelen-hg

» Lees meer

Raad van Beheer AUVB-UGIB-AKVB 2017-2021

Geschreven op 19 juni 2017 door AUVB - UGIB - AKVB

Beste collega’s De Algemene Vergadering van de AUVB-UGIB-AKVB heeft tijdens haar vergadering van 13 juni 2017 een nieuwe Raad van Bestuur verkozen. Hierbij vindt u een overzicht van de beroepsorganisaties voor verpleegkunde die deel uitmaken van deze

» Lees meer

La Directive Européenne - De Europese Richtlijn

Geschreven op 19 augustus 2016 door AUVB - UGIB - AKVB

De Europese Richtlijn mbt de opleiding verpleegkunde omgezet in Belgische wetgeving De Europese Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en gewijzigd door de richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20

» Lees meer

AUVB

Geschreven op 3 juni 2016 door AUVB - UGIB - AKVB

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) doet een oproep tot studievoorstellen Het KCE bereidt momenteel zijn werkprogramma voor 2017 voor. Iedereen, zowel privé personen als organisaties en instellingen met interesse in de gezondheid

» Lees meer

Well Done - MSD Health Literacy Awards

Geschreven op 28 april 2016 door AUVB - UGIB - AKVB

De Well Done – MSD Health Literacy Awards hebben als doel de beste initiatieven ter bevordering van de gezondheidswijsheid in België aan te moedigen, te belonen en aan bekendheid te doen winnen. De ambitie op de lange termijn is om het belang en de impact

» Lees meer

Verpleegkunde: Vergane glorie of een beroep met toekomst?

Geschreven op 19 april 2016 door AUVB - UGIB - AKVB

Zoals jullie weten werd in januari 2016 een Nieuwe Europese richtlijn (Richtlijn 2005/36/EG en 2013/55/EG) van kracht. De uitvoering van deze richtlijn zal er onder meer voor zorgen dat verpleegkundigen verantwoordelijk voor algemene zorg overal in Europa

» Lees meer

1234