Diabeteseducatie in de eerste lijn: continuïteit via videoconsultatie
mogelijk tijdens de COVID19-crisis

Om tijdens de Covid-19-crisis
tegemoet te komen aan de nood aan diabeteseducatie, neemt het RIZIV een aantal
tijdelijke maatregelen in het kader van de eerstelijns diabeteseducatie.

Deze maatregelen laten videoconsultaties toe voor diabeteseducatoren bij
patiënten met zorgtraject diabetes type 2 en voor diabeteseducatoren,
diëtisten, apothekers en verpleegkundigen bij patiënten met
‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2/ voortraject’. Deze maatregelen
zijn met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 14 maart 2020.

De terugbetaling van diabeteseducatie vanop afstand heeft als doel 2
verstrekkingen voor diabeteseducatie te garanderen voor mensen, zonder dat ze
zich fysiek moeten verplaatsen

Voor info: zie link website RIZIV:

https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/diabeteseducatie-1ste-lijn-videoconsultatie.aspx


Met vriendelijke groeten

Zorg voor jezelf – zorg voor elkaar!