Coronavirus - Covid 19

Geschreven op 11 maart 2020 door AUVB - UGIB - AKVB
  

Geachte Mevrouw, geachte heer,

Beste collega,

De Algemene Unie der Verpleegkundigen van België is zich bewust dat elke burger in ons land zich zorgen maakt over het Coronavirus COVID-19.

Hieronder vindt u de lijst met bronnen waarnaar u altijd naar kunt verwijzen voor medische / gezondheidsinformatie:

Voor burgers :

          www.info-coronavirus.be voor alle informatie aan onze bevolking over Covid-19. De website is beschikbaar in de drie landstalen en in het Engels.

          Voor medische vragen nemen burgers in eerste instantie het best contact op met hun huisarts of hun behandelende arts. Voor andere vragen kan men mailen of bellen naar info-coronavirus@health.fgov.be  en het federale callcenter 0800/14 68 9

Voor zorgverleners :

         -       Gezondheidsprofessionals vinden algemene en meest recente richtlijnen over COVID-19

                 op de website van Sciensano https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx 

                Bij Updates van de procedures informeert de FOD Volksgezondheid zorgverleners ook steeds

                  via de eHealthBox en via de relevante wetenschappelijke en beroepsverenigingen.

         -       Op de pagina's van Zorg en Gezondheid staan concrete richtlijnen voor

                 Vlaamse zorgprofessionals.:https://www.zorg-en-gezondheid.be/uitbraak-coronavirus-covid-19

Voor andere professionals :

          info.corona@health.fgov.be voor vragen over Covid-19 van andere professionals

Met vriendelijke groeten


» Alle nieuwsitems