Inschrijvingen; de uitvoering van de Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkevoering in de gezondheidszorg

Geschreven op 15 december 2019 door AUVB - UGIB - AKVB

Noteer in je agenda !

Twee dagen rond het thema “de invoering van de Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

 De inschrijvingen zijn gratis maar verplicht!

18 december 2019 – AUVB-UGIB-AKVB dag

Verdiepingsdag over de implementatie van de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidzorg

In opvolging van het ‘Trefpunt Verpleegkunde’ van 29 november georganiseerd in samenwerking met de FOD Volksgezondheid organiseert de AUVB-UGIB-AKVB een bijkomende ‘verdiepingsdag’ over deze’ kwaliteitswet’ en de drie bepalingen die de uitoefening van het beroep van verpleegkundige zullen beïnvloeden;

1.       De verplichting om deel te nemen aan ‘het register der praktijken’ (een online federale database waar u uw plaats en type praktijk moet bijhouden)

Workshop A: Register der praktijken

Professionele informatie beschikbaar stellen aan het publiek, waarom en op welke wijze? Welke zijn de gevolgen voor de beroepspraktijk?

Workshop en debat onder leiding van Dr. Sylvie Tack, UGent, UAntwerpen.

Referentie: Art. 31 § 1.De gezondheidszorgbeoefenaar mag praktijkinformatie aan het publiek kenbaar maken.

2.       De verplichting om een portfolio bij te houden (een verzameling van bewijzen van het behoud van vaardigheden: gekwalificeerde opleiding, voortgezette opleiding, beroepservaring, ...).

Workshop B: Het portfolio, waarom en hoe?

Workshop en debat onder leiding van (te bevestigen)

Referentie: Art.8: De gezondheidszorgbeoefenaar houdt in een portfolio de nodige gegevens bij, bij voorkeur in elektronische vorm, waaruit blijkt dat hij beschikt over de nodige bekwaamheid en ervaring. 

3.       De oprichting van een toezichtscommissie (het orgaan dat verantwoordelijk is voor het toezicht op de correcte uitvoering van deze wet).

Workshop C: De Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg

Het waarom en hoe van deze toezichtscommissie? Wat zijn de gevolgen voor onze praktijk? Wat willen we voor ons beroep?

Workshop en debat onder leiding van Prof. Geneviève Schamps, UCLouvain.

Referentie: Art. 45. De Toezichtcommissie heeft als opdracht toezicht te houden op de praktijkvoering van de gezondheidszorgbeoefenaars

Praktische informatie

Programma

Datum :              Woensdag 18 december 2019

Uur :                   van 9u00  tot 17u00

Plaats :               FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Eurostation 2 - Victor Horta Plein  - 1060 Brussel. Ontmoetingscentrum 6de verdiep

Zich inschrijven

 


» Alle nieuwsitems