Memorandum verkiezingen mei 2019

Geschreven op 11 april 2019 door AUVB - UGIB - AKVB

Vanuit haar missie en visie formuleert de Algemene Unie vanVerpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) voor de beleidsmakers voor de
regeerperiode 2019-2024 de zeven behoeften waarin het beroep van verpleegkundige moet voorzien.

1.  Kwaliteitsnormen voor kwaliteitszorg in alle sectoren/gebieden van de verpleegkunde.

2.  Een eerlijke en correct gefinancierde functiedifferentiatie.

3.  De middelen voor adequate en kwalitatieve opleidingen (inclusief permanente vorming) met specifieke doelstellingen op korte en middellange termijn.

4.   Een betere structurering/coördinatie van de verpleegkundige activiteiten (intra en extra muros).

5.   Een reële en evenwichtige vertegenwoordiging van het beroep van verpleegkundige binnen de instellingen die haar aanbelangen.

6.   Een betere financiering van onderzoek, opleiding, patiëntenvoorlichting, coördinatie en activiteiten die de gezondheid bevorderen.

7.   De middelen (tijd, materiaal, loon, waardering) voor een kwaliteitsvolle praktijkbeoefening en welzijn op het werk.

U kunt het volledig memorandum hier raadplegen.» Alle nieuwsitems