Save the date: Trefpunt

Geschreven op 18 juli 2019 door AUVB - UGIB - AKVB

SAVE THE DATES: 29 november & 18 december

 

Noteer in je agenda !

Twee dagen rond het thema “de invoering van de Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

 

29 november

Op initiatief van de Minister van volksgezondheid mevrouw Maggie De Block, en in samenwerking met de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB), nodigt de FOD Volksgezondheid u uit om 29 november 2019 vrij te houden in uw agenda om deel te nemen aan het traditionele “trefpunt verpleegkunde”.

 

Het thema van het trefpunt dit jaar is de uitvoering van de Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

 

In april 2019 heeft de Kamer een wet op kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg gestemd en deze bevat een hele reeks nieuwe maatregelen voor de gezondheidsbeoefenaar. De wet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15 mei 2019 en zal in werking treden in juli 2021.

 

Het lijkt ons dus opportuun het brede verpleegkundig werkveld hierover te consulteren en samen te debatteren over de concrete uitvoering van sommige maatregelen die in de wet voorzien zijn.

Het zou interessant zijn dat het beroep aan de overheid aangeeft wat in de praktijk concreet mogelijk is.

Het gaat meer specifiek over volgende bepalingen:

  • De verplichte deelname aan het praktijkregister (een federale elektronische database waar iedereen zijn locatie en type van praktijk moet bijhouden)
  • De verplichting om een portfolio bij te houden (de bewijzen dat de beroepsbeoefenaar bekwaam is en ervaring heeft : kwalificaties, permanente vormingen, professionele ervaringen…)
  • De oprichting van een Toezichtscommissie (het orgaan dat de toepassing van deze wet zal controleren)

 

Er zullen maximaal 300 personen kunnen deelnemen aan het trefpunt. Inschrijven is verplicht (en gratis). We brengen u zo snel mogelijk per mail op de hoogte van hoe u zich kan inschrijven en van het precieze programma. Daarnaast kan u ook steeds onze website raadplegen voor meer informatie : www.health.belgium.be

 

18 december

De Algemene Unie der Verpleegkundigen van België verzoekt u om de datum van woensdag 18 december te willen blokkeren in uw agenda. Om te kunnen deelnemen aan de themadag- en workshops georganiseerd rond de bepalingen die een impact zullen hebben op de "verpleegkundige praktijk" door middel van de uitvoeringsbesluiten die zullen worden uitgevoerd voor de toepassing van de wet op kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

 

Als AUVB is het belangrijk om met de professionals op het terrein overleg te kunnen plegen om uw inbreng te verzamelen over de verwachtingen en behoeften van de verpleegkundigen met betrekking tot deze drie bepalingen.

 

Inschrijving is verplicht (en gratis). Wij houden u zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte van de wijze van inschrijven en van het exacte programma van de dag. Ook op onze website kunt u terecht voor meer informatie: www.auvb.be  

 » Alle nieuwsitems