Studie AUVB-UGIB-AKVB ; Timetocare

Geschreven op 22 maart 2019 door AUVB - UGIB - AKVB

Beste collega

Beste verpleegkundige

In 2017 heeft de Algemene Unie der Verpleegkundigen in België (AUVB-UGIB-AKVB) een survey-bevraging opgezet die de werkdruk en de werklast wilde beschrijven die verpleegkundigen in alle mogelijke disciplines ervaren en dit in heel België. De antwoorden van deze bevraging werden door “Centre for research and innovation in care ” van de Universiteit Antwerpen geanalyseerd. De besluiten verschenen in een persbericht.

In de nabespreking bleek dat verder onderzoek omtrent de werkdruk en de werklast in deze doelgroep niet alleen nuttig, maar ook noodzakelijk is. Bovendien moeten naast de subjectieve beleving deze concepten zo objectief mogelijk in kaart gebracht worden, samen met de beïnvloedende factoren ervan.

De Algemene Unie der Verpleegkundigen in België (AUVB-UGIB-AKVB) heeft dan ook de opdracht gegeven voor een bevraging waarbij dieper wordt ingegaan op de aspecten van werkdruk en werklast. De AUVB-UGIB-AKVB wil hiermee een beeld krijgen van de tijdsbesteding van verpleegkundigen, tijdens en buiten hun werk, en de context waarbinnen het werk plaatsvindt (objectief en subjectief).

Voor de dataverzameling wordt een combinatie gehanteerd van surveyonderzoek en dagboekregistratie.

Concreet ontvangen de deelnemende verpleegkundigen, bij de start van de vragenlijst een uitnodiging met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.

Elke verpleegkundige die aan dit onderzoek wenst deel te nemen kan zich inloggen via de onderzoekswebsite www.timetocare.be. 

U vindt meer informatie via de brief in bijlage en de website www.timetocare.be

Mogen we u vragen om deel te nemen aan deze bevraging en om deze uitnodiging breed te verspreiden onder de verpleegkundigen.

Met de meeste hoogachting

2019 Timetocare onderzoek tijdsbesteding bij verpleegkundigen - AUVB NL.pdf                                                                                                                                                                                         

                                       


» Alle nieuwsitems