Timetocare

Geschreven op 1 maart 2019 door AUVB - UGIB - AKVB


Beste collega

Beste verpleegkundige

In 2017 heeft de Algemene Unie der Verpleegkundigen in België
(AUVB-UGIB-AKVB) een survey-bevraging opgezet die de werkdruk en de werklast
wilde beschrijven die verpleegkundigen in alle mogelijke disciplines ervaren en
dit in heel België. De antwoorden van deze bevraging werden door “Centre for
research and innovation in care ” van de Universiteit Antwerpen geanalyseerd.
De besluiten verschenen in een persbericht.

In de nabespreking bleek dat verder onderzoek omtrent de
werkdruk en de werklast in deze doelgroep niet alleen nuttig, maar ook
noodzakelijk is. Bovendien moeten naast de subjectieve beleving deze concepten
zo objectief mogelijk in kaart gebracht worden, samen met de beïnvloedende
factoren ervan.

De Algemene Unie der Verpleegkundigen in België (AUVB-UGIB-AKVB)
heeft dan ook de opdracht gegeven voor een bevraging waarbij dieper wordt
ingegaan op de aspecten van werkdruk en werklast. De AUVB-UGIB-AKVB wil hiermee
een beeld krijgen van de tijdsbesteding van verpleegkundigen, tijdens en buiten
hun werk, en de context waarbinnen het werk plaatsvindt (objectief en
subjectief).

Voor de dataverzameling wordt een combinatie gehanteerd van
surveyonderzoek en dagboekregistratie.

Concreet ontvangen de deelnemende verpleegkundigen, bij de start
van de vragenlijst een uitnodiging met een persoonlijke gebruikersnaam en
wachtwoord.

Elke verpleegkundige die aan dit onderzoek wenst deel te nemen
kan zich inloggen via de onderzoekswebsite www.timetocare.be

U vindt meer informatie via de brief in bijlage en de website  www.timetocare.be
 
Mogen we u vragen om deel te nemen aan deze bevraging en om deze
uitnodiging breed te verspreiden onder de verpleegkundigen.

Met de meeste hoogachting


» Alle nieuwsitems