VBVK+

Geschreven op 10 mei 2019 door VBVK

Personeelszorg; een spiegel naar patiëntenzorg


Het stopt nooit.
Nieuwsbrieven, interne nota’s, theoretische & wettelijke kaders, vooropgestelde indicatoren, te behalen kwaliteitslabels, etc. …
Een overload aan informatie, een toevloed aan uit te voeren taken en af te werken (verbeter)projecten zoeken hun weg naar
overvolle professionele agenda’s.
Het stopt nooit.
Waar vinden wij als operationeel leidinggevenden nog de tijd om de noodzakelijke zorg te verlenen aan patiënten in die alom
geprezen veilige zorgomgeving? Hoe kunnen hoofdverpleegkundigen er nog in slagen om op één of meerdere afdelingen alle uit
te voeren taken te blijven organiseren? Hoe kan men in tijden van tekort aan gekwalificeerde zorgmedewerkers rekening blijven
houden met alle aanbevelingen van de overheid en het beleid binnen de eigen zorginstelling? Maar vooral… hoe kan men in
dergelijke omstandigheden waardevolle medewerkers aan de afdeling (ver)binden en behouden teneinde kwalitatieve zorg op
de werkvloer te blijven waarborgen?
Het stopt inderdaad nooit.
Maar toch zal het gezondheidsbeleid verder hervormd moeten worden en dringt de vraag zich op om onze gezondheidszorg
betaalbaar te houden zonder aan kwaliteit in te boeten. Visie van de overheid met haar model van ‘Pay for Performance’ en de
visie van gezondheidseconomen met het model van ‘Pay for Quality’, gaan eigenlijk dezelfde richting uit. Verschil en/of
consensus zijn voornamelijk te herleiden tot op communautair niveau. ...

meer info www.VBVK.be


» Alle nieuwsitems