BFHBOV

BFHBOV behartigt debelangen van gegradueerd verpleegkundigen.

De doelen van de beroepsvereniging zijn:


Het u​itbouwen van een positieve beeldvorming van de gegradueerd verpleegkundige;

Levenslang leren stimuleren. Een aandeel te hebben bij de professionalisering (aanmoedigen van evidence based handelen, permanente vorming, …) van de gegradueerd verpleegkundige, waardoor de kwaliteit van zorg gegarandeerd blijft; 

Actuele verpleegkundige en wetenschappelijke informatie doorspelen;

Wetgeving opvolgen en verdedigen van degemeenschappelijke belangen van de gegradueerd verpleegkundigen bij de uitoefening van hun beroep en het voorzien in hun vertegenwoordiging bij officiële instanties;

Het uitbouwen van samenwerkingsrelaties met overheid, werkveld, onderwijs en andere professionele organisaties. Vinger aan de pols houden, om te weten wat er leeft bij de gegradueerd verpleegkundigen.

» Alle leden

BFHBOV

CONTACT