BVNV ABIN

Belgische Vereniging voor Neuro Verpleegkundigen / Association Belge des Infirmières - Infirmiers en Neuro ASBL

Kernactiviteiten

Organiseren van een jaarlijks tweedaags nationaal congres in samenwerking met sprekers uit verschillende neurocentra in België.
Organiseren van 2 studienamiddagen (1 voorjaar & 1 najaar)
Stimuleren van congresbezoek door leden, zowel nationaal als internationaal.
Medewerking verlenen aan hogescholen verpleegkunde voor posthogeschoolopleiding 'neuroverpleegkundige'.
Ontwikkelen van een functieprofiel voor neuroverpleegkundigen

Samenwerking

De European Association of Neurosciences Nurses (EANN)
De World Federation of Neurosciences Nurses (WFNN)

Doelgroep

De BVNV richt zich tot paramedici en medici van:
Neurologieafdelingen,
Neurochirurgieafdelingen,
Kinderneurologie,
Operatiekwartieren neurochirurgie,
Poliklinieken neurologie,
Poliklinieken neurochirurgie,
Verpleeghuizen en revalidatiecentra,
Opleidingsinstellingen,
Thuiszorg,
Diensten die met neuropatiënten te maken hebben.

» Alle leden

BVNV ABIN

CONTACT