Missie

De doelstellingen van de AUVB zijn duidelijk omschreven in de statuten. Het ligt in de bedoeling om:

  • De verpleegkunde, de verpleegwetenschappen en de kwaliteit van de verpleegkundige zorg te promoten en te ontwikkelen;
  • De verenigingen van beoefenaars van de verpleegkunde in de zin van de Belgische wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorg bijeen te brengen.
  • Het beroep en de uitoefening van de beoefenaars van de verpleegkunde te vertegenwoordigen en te verdedigen, zowel vanuit hun professionele belangen als vanuit het belang van de hen toevertrouwde patiënten.

Informatiedoorstroming, communicatie, overleg en advisering is onze eerste prioriteit. Daarnaast is vertegenwoordiging en netwerkvorming belangrijk. Deze doelstellingen richten zich naar de verpleegkundige beroepsorganisaties en de andere zorgberoepen.