Vertegenwoordiging

De AUVB is vertegenwoordigd en beschikt over permanente mandaten in diverse organen:

  • Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg: KCE
  • Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (NRZV)
  • Technische Commissie voor Verpleegkunde (TCV)
  • Deontologisch Gezondheidsplatform (Mdeon)
  • Planningscommissie van de Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  • Collaboration Internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité (dans le domaine de la) Santé (CIPIQ-S)
  • Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²)