Vertegenwoordiging

De AUVB is vertegenwoordigd en beschikt over permanente mandaten in diverse organen actief op nationaal, europees en internationaal niveau.

België

 
 
 
 
 
 
  • Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg: KCE
  • Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV)
  • Technische Commissie voor Verpleegkunde (TCV)
  • Deontologisch Gezondheidsplatform (Mdeon)
  • Planningscommissie van de Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  • Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²)
 
 
 
 
 

Europa

  • EFN (Europese Federatie van verenigingen voor verpleegkundigen)

Internationaal

  • CII (Internationale Raad van Verpleegkundigen)
  • SIDIIEF (internationale secretariaat van Franstalige verpleegkundigen)
  • WGO (Wereldgezondheidsorganisatie)